Referenser

Steg för steg

Nedan kan du steg för steg se hur det går till när vi bygger en pool.

Steg 1

Vi börjar med att gräva hålet där poolen ska placeras.

Steg 2

Runt poolen placerar vi ut dräneringen.

Steg 3

Bottenisolering läggs ut samt betongfötterna som väggarna ska stå på.

Steg 4

Väggarna lyfts på plats med hjälp av lyftkranar.

Steg 5

Väggarna monteras och sammanfogas för bästa hållbarhet.

Steg 6

Nu är väggarna färdigmonterade och redo för nästa steg.

Här visar vi hela processen från start till mål